Jean-Luc Moerman
 
tatouage

Parallel aan de expo « Connecting Everything » in het BPS22, nodigde expositieruimte Incise Jean Luc Moerman uit om ook haar vitrine onder handen te nemen. Een vitrine, die zich voor de gelegenheid uitbreidt tot bij haar buur de tattoo zetter. Een reeks van door hem ontworpen tatoeages zullen gedurende heel de expositieperiode te bezichtigen zijn. De organische tribaal geïnspireerde motieven zijn gerealiseerd bij Bob Tattoo World (bld Tirou, 139). Dit project stelt Jean Luc Moerman in staat zich, via ons uitstalraam, in verbinding te stellen met de stad, maar ook via lichamen : beweeglijke en singuliere oppervlaktes, de nieuwe dragers van een viraal œuvre die alle territoria inpalmt, in dit geval de meest intieme.

In het uitstalraam zal de kunstenaar tegen een oranje fluorescerende achtergrond een verwrongen beeld van Christus aan het kruis van Velasquez installeren. Zoals hij dat gedaan heeft voor Kate Moss, Pamella Anderson, Eddy Merckx of meer recent  Barack Obama, drenkt Jean Luc Moerman zijn steun in zwarte inkt en brengt op het lichaam een verstrengeling aan van dynamische en hechte patronen, eigen aan een tatoeage. Dit artefact omhult, fetisjeert en verbindt dit iconisch figuur met zijn lichamelijke materialiteit. Herleid tot de schaal van zijn lichaam wordt de symmetrische en verstarde Christus van Velasquez opnieuw materie. Op dit punt onthult de tatoeage meer dan dat hij aanbrengt. Hij lijkt op te lichten van binnen uit, bijna overlopend vanuit de contouren van het beeld.

Door dit beeld van Christus te tatoeëren, laat Jean Luc Moerman zich met terugwerkende kracht inschrijven in de geschiedenis : in het jaar 50 brengt de conferentie van Jeruzalem de « historische apostels » bij elkaar en Sint Paulus kondigt het einde van het judeo-christianisme aan. De centrale vraag die zich hierbij stelt is : dient men jood te zijn om christen te zijn ? En in het bijzonder, dient het christendom al dan niet de traditie terug op te nemen van het lichamelijk merken, zijnde de besnijdenis ? Voor Paulus vereist de universaliteit van Christus een gedematerialiseerd verband met God. « La circoncision n’est rien et l’incirconcision n’est rien non plus. » (Cor. I.7.19) Zodoende bevrijdt Paulus het christendom van de joodse traditie – het lichamelijke merken als teken van trouw – en universaliseert hij de Christusfiguur. De verovering van de wereld kan beginnen. Ver van het joods communautarisme draagt Paulus, overal waar hij gehoor vindt, de boodschap uit van de wederopstanding. Binnen dit perspectief kan het tatoeëren van Christus op een zekere manier staan voor het teruggeven aan Caesar wat hem toebehoorde : gezien hij altijd al een communautaire connotatie inhield, gezien de Godsdienstoorlogen opnieuw zijn begonnen en omdat de leiders van de wereld in hem een rechtvaardiging vonden, staat hij pal in het centrum van een tijd die het joods christelijk conflict rekenschap doet afleggen. Met andere woorden, staat het Westen nog borg voor universaliteit ? Voor Jean-Luc Moerman is het antwoord duidelijk : bovenop het feit een getatoeëerd en dus geresingulariseerd wezen te zijn, is het Christusfiguur eveneens tanende onder de vorm van baseballbats (1)…

Naast geschiedenis is deze Jezus ook in verband te brengen met een œuvre, die onder zijn verraderlijke neopop allures, uit alle macht een oorlogsthematiek aankaart : afbakening van een territorium, impacts, schildervirus, tas met schilden, tijger, jachtvliegtuigen « omdat we in een krankzinnige tijd leven »(2) …het werk van Jean Luc Moerman is, op zijn minst, een gevechtsport. Terwijl hij de tijden, de natuur en de cultuur in zich opneemt, rekent hij meteen ook af met de moderne categorisering, die onze band met de wereld structureert. Hij brengt hybriden voort die iedere poging tot classificatie weerstaan. Hiermee stelt Jean Luc Moerman onze moderniteit in vraag. Getuige hiervan de Ford Mustang en zijn geharnast bewaker (3) : de modernen mogen er van denken wat ze willen, we hebben de Middeleeuwen nog niet achter ons gelaten.

B.Dusart, 2008.

jean-luc moerman, christ Vélasquez, incise, 2009

(1) Drie exemplaren van die bats zijn te bezichtigen in het BPS22.
(2) In Victoire, als supplement van de krant Le Soir, 27.09.08. 
(3) eveneens te bezichtigen in het BPS22.

 

 

http://toutlemondedanse.canalblog.com/archives/2008/07/28/10068871.html

http://www.jlmoerman.com
http://www.galerierodolphejanssen.com
http://bps22.hainaut.be

 
tatouage
 
tatouage
 
tatouage
 
tatouage
 
tatouage
  Bob Tattoo World
139, bld Tirou
6000 Charleroi
071/70 35 53